zobraziť len:
Názov

Partner

Typ

Suma

Publikované

Popis

1/2021O2 Slovakia, s.r.o.Zmluva0 €8.1.2021Zmluva o výpožičke mobil starosta
2/2021Ing. Martin ŠišolákZmluva700 €20.1.2021Zmluva o dielo vypracovanie žiadosti o dotáciu na kanalizáciu
3/2021Tomáš HanzalíkZmluva3009,1 €27.1.2021Zmluva o dielo
1/2021Ing. Martin ŠišolákObjednávka350 €1.2.2021Zmluva o dielo
04/2021Komensky s.r.o.Zmluva0 €5.2.2021Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb
5/2021FIMITHERM s.r.o.Zmluva945,79 €19.2.2021Zmluva o dielo rozšírenie kúrenia v HZ
6/2021ŠKK Vrádište Zmluva6041 €3.3.2021Kúpa pozemku ihrisko
07/2021doc.JUDr.Jozef Sotolář, Phd.Zmluva1140 €15.3.2021Dodatok k zmluve o poskytovaní právnych služieb
8/2021Štatistický úrad SRZmluva0 €19.3.2021Dodatok k zmluve o výpožičke tabletu
9/2021ZelenkaMirosav, Iveta Černá Zmluva206,36 €24.3.2021Predaj pozemku
10/2021MEROCO, a.s. Zmluva0 €26.3.2021Zmluva o zbere jedlých použitých olejov
11/2021ELASON s.r.o.Zmluva21749,52 €29.3.2021Zmluva o dielo rekonštrukcia verejného osvetlenia
12/2021Ecocities, s.r.o. Zmluva5680 €30.3.2021Zmluva o dielo Zmeny a doplnky II ÚP obce
13/2021Mgr. Juraj LobotkaZmluva0 €1.4.2021Mandátna zmluva
14/2021UNISTAV spol. s r.o. Zmluva207163,2 €15.4.2021Zmluva o dielo kanalizácia Výtlak OV Vrádište- Holíč Výtlak
15/2020Ladislav Langer LABETEXZmluva9003,48 €22.4.2021Zmluva o dielo urnová stena
16/2021Sedláček Bronislav Zmluva0 €10.5.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
17/2021Dobrovoľná požiarna ochrana SRZmluva3000 €12.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie zprostriedkov DPO SR
2/2021AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Objednávka800 €12.5.2021Vykonanie periodickej prehliadky vozidla IVECO Daily
3/2021Vydavateľstvo EUROSTYLEObjednávka104 €17.5.2021Kniha Záhorie z vtáčej perspektívy
18/2021Martin Zloch Zmluva10755 €27.5.2021Kúpa pozemku areal ihrisko sku
4/2021ProIZS SK s.r.o.Objednávka1281,3 €1.6.2021materiálno technické vybavenie pre hasičov
19/2021PLANTEX s.r.o. Zmluva0 €2.6.2021Zmluva o spolupráci školské ovocie
5/2021ORNIS s.r.o. Objednávka180 €3.6.2021Objednávka na dendrologický posudok
20/2021ANIMAL FOOD s.r.o.Zmluva37 €10.6.2021Nájomná zmluva na pozemok
22/2021Straka Vladimír Zmluva30,15 €28.6.2021Kúpa pozemku od obce
21/2021Bančák Jozef Zmluva960 €28.6.2021Kúpa pozemku od obce Bančák
23/2021Martin ZlochZmluva1136 €28.7.2021Príspevok na zmeny a doplnky č.2 územného plánu
24/2021Peter Urbanovský a Miroslava Urbanovská Zmluva1136 €29.7.2021Príspevok na zmeny a doplnky č.2 územného plánu
25/2021Dana Geršičová a Michal GeršičZmluva1136 €3.8.2021Príspevok na zmeny a doplnky č.2 územného plánu
27/2021Okresný súd Zmluva0 €5.8.2021Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce
26/2021Podolinský Róbert Zmluva1136 €5.8.2021Príspevok na zmeny a doplnky č.2 územného plánu
7/2021UP Dejeuner s.r.o.Objednávka474,17 €2.9.2021stravovacie poukážky
28/2021CYEB s.r.oZmluva581 €7.9.2021Zmluva o združených dodávkach plynu
29/2021Trnavský samosprávny kraj Zmluva1000 €9.9.2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 32/CKF2021
31/2021Topset Solutions s.r.oZmluva408 €10.9.2021Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra
30/2021TopsetZmluva114 €10.9.2021Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
33/2021Union poisťovňaZmluva121,8 €17.9.2021Poistná zmluva
32/2021Sylvia Bogarová Zmluva96,48 €17.9.2021Kúpa pozemku od obce
34/2021Kúpna Zmluva Zmluva29,48 €11.10.2021Kúpna zmluva
© 2011 - 2021 Milan Mikota - Mikos comp & obec Vrádište. All rights reserved. Administrácia